Rozwiązania IT
Planowanie i nadzór w zakresie m.in.:
• Infrastruktury pasywnej,
• Techniki aktywnej,
• Sieci bezprzewodowych.
Systemy Pożarowe
• Planowanie i nadzór budowlany firm wykonawczych.
• Projektowanie systemów sygnalizacji pożaru
Systemy bezpieczeństwa
• Projektowanie systemów monitoringu wizyjnego.
• Projektowanie systemów bezpiecznej ewakuacji (RWS).
Skanowanie hali produkcyjnej
• Planowanie i nadzór budowlany firm wykonawczych.
• Projektowanie systemów sygnalizacji pożaru
Zintegrowany proces BIM
• Modelowanie 3D
• Testy kolizyjne

Od planowania

po wykonawstwo

Zajmujemy się kompleksowo każdą fazą realizacji projektu.
Od stworzenia koncepcji systemu, przez stworzenie projektu wykonawczego, przygotowaniu dokumentów przetargowych, analizą ofert
i nadzoru budowlanego, a kończąc na uruchomieniu i przekazaniu
do użytkowania.

Nasze realizacje

Projekt i nadzór budowlany zakładu produkcyjnego

• Powierzchnia zabudowy 300.000m2
• Lata 2013-2017

Projekt i nadzór budowlany hali logistycznej i przebudowy zakładu

• Powierzchnia zabudowy 105.000m2
• Lata 2018-2020

Skanowanie hali produkcyjnej – Meksyk

• Powierzchnia zabudowy 6.100m2
• Rok 2017